Terapi & Supervision


Ingelise Nordenhof

Site map:

Nyheder:

Du kan bestille tid her:


Når du har bestilt en tid, kan du senere logge dig ind og ændre tider samt sende beskeder til mig.

Gruppelederkursus
Jeg afholder kurser i at arbejdet med børne-og ungegrupper samt forældregrupper sammen med familieterapeut Gunnar Eide.

Det næste kursus afholdes i april / maj 2019 i Roskilde
Se mere om indhold og vilkår for tilmelding her: Grundkursus

Kurset er på 2 moduler.
Modul I: d.24.-26.april
Modul II: d.23.-24. maj. Yderligere oplysninger: ino@munksoegaard.dk

Kurset kan også afholdes som arbejdspladskursus efter aftale.

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Allehelgensgade 17,
baghuset
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Ingelise Nordenhof

Velkommen

Jeg tilbyder:
Individuel terapi for
børn, unge og voksne
Parterapi
Familieterapi
Forældrerådgivning
Grupper for børn og unge


Til private:
Jeg arbejder primært ud fra en narrativ tilgang, hvor jeg lytter til de historier, børn, unge og voksne fortæller om sig selv, deres problemer, håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Jeg bygger terapien op i et respektfuldt samarbejde og bidrager med støtte til, hvordan personen eller familien kan håndtere de vanskeligheder, de står overfor.


Til professionelle:
Supervision
Undervisning
Konsulentbistand
Kurser


Se mere under fanerne til venstre

Gruppelederuddannelse:
Jeg har siden 2009 udbudt gruppelederuddannelse sammen
med den norske familieterapeut Gunnar Eide.

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde
med børnegrupper, ungegrupper og forældregrupper med anvendelse af narrative, systemiske og kognitive metoder.

Uddannelsen består af et grundkursus
og et videregående kursus.

Grundkurset er for alle, der skal i gang
med eller allerede arbejder med grupper.
Se her: Grundkursus

Videregående kursus er for deltagere,
der har gennemført grundkurset
og aktuelt arbejdet med grupper.
Se her: Videregående kursus

Videregående kursus oprettes, når der er tilstrækkeligt mange forespørgsler.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com