Terapi & Supervision


Ingelise Nordenhof

Site map:

Aktuelt:

“Jeg tænker for meget” siger mange unge om sig selv, når de fortæller om det, der gør livet svært. Jeg tilbyder til efteråret et minikursus for unge 15-20 år i at styrke deres evne til at tackle negative tankemønstre og grublerier. Download folder her: Minikursus for unge

Jeg har faste klinikdage hver mandag centralt i Roskilde, hvor jeg tilbyder støttende samtaler og terapi til børn og unge, familieterapi og forældrerådgivning. Kontakt mig på tlf. eller mail for en aftale. .

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Allehelgensgade 17
baghuset
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Børn og unge:
Jeg tilbyder samtaler og terapi med børn og unge

Det kan være
* Børn og unge med bekymringer og angst,
* Børn med udviklings-og trivselsproblemer
* Børn med autisme, OCD eller ADHD
* Børn og unge med forældre, der har
livstruende sygdom, psykisk lidelse,
Alzheimers, alkoholproblemer el.lign.

Metoder

Jeg arbejder ud fra en narrativ tilgang,
hvor jeg lytter til de historier, børn og
unge fortæller om sig selv og deres problemer
og samarbejder med dem om, hvordan de kan
håndtere de vanskeligheder, de står overfor.

Når der er tale om bekymringer og angst har jeg
gode erfaringer med den metakognitive tilgang

Se om metakognitiv terapi til børn med angst her

Når det er relevant inddrager jeg også det
det kognitive program Cool Kids (børn) og
Chilled (unge). Det er udviklet og afprøvet
i Australien i over 10 år med gode resultater.

Når henvendelsen er om mindre børn, deltager
en eller begge forældre i samtaler medmindre
andet ønskes. Forældrene informeres løbende
om samtalernes indhold, hvis det er foreneligt
med barnets eller den unges ønsker og behov.

Når det er større børn eller unge er det
typisk et individuelt forløb, ofte kombineret
med familiesamtaler og/eller forældresamtaler
Jeg aftaler altid med barnet eller den unge,
hvad der siges videre til forældrene


Om ungegruppen

Jeg har også tilbud om kurser, for unge der har problemer
selvværd, bekymringer og angst. Gruppen oprettes, når der,
er min. 4 unge, der har ønsket at deltage.
På kurset får du viden om, hvordan du kan forstå
og forholde dig til dine bekymringer, syn på
dig selv, angst og tristhed og får viden om,
hvordan du kan håndtere disse.

Før du starter inviteres du til en orienterende
samtale sammen med dine forældre.
Gruppen sammensættes, så I aldersmæssigt passer
sammen. Vi skal starte med at lære hinanden
at kende, så det bliver et trygt sted, hvor I
kan dele erfaringer og måske hjælpe hinanden
med at ufinde nye veje og handlestategier.

Pris for gruppedeltagelse: 5000 kr. for 10 mødegange

Download folder her:Ungegruppe
Spørg evt.kommunen om mulighed for at søge tilskud.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com