Terapi & Supervision


Ingelise Nordenhof

Site map:

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Allehelgensgade 17,
baghuset
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Links:
Om systemisk og narrativ terapi:
www.danskstok.dk

For børn og unge:
www.brd.dk/boern
www.tabu.dk
www.boernsvilkaar.dk
www.spoergpatricia.dk
www.ungeogsorg.dk
www.morogfardrikker.dk
www.kuling.nu(svensk hjemmeside)
www.morild.org(norsk hjemmeside)

Om psykiatri, forebyggelse, social og sundhed:
www.sus.dk
www.sind.dk
www.kontaktfamilier.dk
www.social.dk
www.socialpsykiatri.dk
www.psykiatrifonden.dk
www.psykinfo-vejleamt.dk
www.sundhed.dk
www.psykinfo.dk
www.social.dk
www.socialpsykiatri.dk
www.forebyggendesygehuse.dk
www.bedrepsykiatri.dk
www.boerneraadet.dk

Om alkoholproblemer i familier:
www.alkoholfamilier.dk
www.fyns-amt.dk/alkoholfamilier
www.misbrugsfamilier.dk

Om tilbud til tidlig forældre-barn relation:
www.gaia-instituttet.dk
www.martemeo.dk

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com