Terapi og Supervision


Ingelise Nordenhof

Site map:

Aktuelt:

For gruppeledere
Jeg tilbyder uddannelse i at lede børne- og ungegrupper alene eller sammen med familieterapeut Gunnar Eide fra Norge. Vi arbejder ud fra narrative metoder, metaforer og eventyr, som medvirker til at gøre samtaler om svære emner til noget meningsfuldt, som giver plads til håb og nye handlemuligheder. Min erfaring med grupper har jeg primært fra arbejdet med børn og unge med psykisk syge forældre, børn med forældre i fængsel, unge med angst, spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Allehelgensgade 17
baghuset
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Undervisning:
Jeg afholder kurser, temadage og fyraftensmøder
om narrative og systemiske metoder, om gruppemetode og om
familiesamtaler med udsatte børn og deres forældre.

Undervisningen planlægges i samspil med rekvirenten og
tilpasses målgruppen og det konkrete formål. Jeg lægger
stor vægt på dialog og erfaringsudveksling om praksis.

Erfaring:
Jeg har uddannet medarbejdere bl.a. i voksenpsykiatrien
i at afholde familiesamtaler med børn som pårørende bl.a.i Region Sjælland, Region Hovedstaden og for Socialt Udviklingscenter SUS

Jeg har afholdt temadage og kurser i en lang række kommuner og organisationer samt videregående uddannelser.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com