Konsulentbistand og undervisning


Ingelise Nordenhof

Site map:

.

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Hersegade 8, 1.sal
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Børn og unge:
Jeg tilbyder samtaler med børn og
unge, der har behov for ekstra støtte.

s Det kan være børn og unge, der er triste,
ensomme, har lavt selvværd, bekymrer sig
eller har forskellige grader af angst.

Det kan være småbørn med udviklings-
og trivselsproblemer eller børn med
diagnoser som autisme, OCD eller ADHD.

Endelig kan det være børn og unge, som er
pårørende og har et familiemedlem, der er
ramt af alvorlig sygdom, psykiske lidelser,
handikap, alkoholproblemer eller er i fængsel.

Når det drejer som om mindre børn, starter
jeg som regel med en forældresamtale,
inden børnene kommer med.
Større børn og unge har typisk et individuelt
forløb, der kan kombineres med familiesamtaler
efter nærmere aftaler.
Kontakt mig på mail eller telefon, så vi kan
aftale, hvordan jeg kan være til hjælp for Jer.

Metoder

Jeg arbejder ud fra en narrativ tilgang, men supplerer også med kognitive og metakognitive metoder, mindfulness samt visuelle og forskellige former for kreative tilgange f.eks. Livets Elv, som bygger på inddragelse af legende og symbolske materialer, som især yngre børn ofte profiterer af.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com