Konsulentbistand og undervisning


Ingelise Nordenhof

Site map:

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Hersegade 8, 1.sal
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Familieterapi:
Jeg tilbyder terapi med børn og unge, par og familier.

Når der opstår vanskeligheder i familiens samspil,
kan familiesamtaler fremme den gensidige forståelse
og opløse eller løse de opståede problemer.

Jeg arbejder ud fra en systemisk og narrativ forståelse.
Jeg har fokus på hele familiens situation og
hvilke historier, de enkelte familiemedlemmer fortæller.
Historierne kan fastholde problemer, men de kan også
hjælpe til at få øje på nye og bedre handlemuligheder.

Børn er gode til at deltage i disse samtaler, når de hjælpes
lidt på vej. Jeg anvender ofte tegninger eller andre
visuelle materialer, der støtter børnene i at udtrykke sig.

Erfaring:
Fra børnepsykiatrien har jeg erfaringer med familieterapi,
hvor børnene har vanskeligheder i form af autisme, OCD,
spiseforstyrrelser og forskellige følelsesmæssige problemer.

Fra arbejdet som børnekonsulent og fra mit eget firma
har jeg erfaringer med familiesamtaler, når forældre
har psykisk sygdom, alkoholproblemer eller på anden
måde er belastet, f. eks ved skilsmisse, sygdom eller dødsfald.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com