Konsulentbistand og undervisning


Ingelise Nordenhof

Site map:

Aktuelt:

Jeg tilbyder terapi med børn, unge og familier, parterapi og individuel terapi til voksne. Jeg holder foredrag, underviser, laver kurser og uddannelse og tilbyder supervision til en lang række fagpersoner indenfor det sociale område.

Jeg har været selvstændig på fuld tiden siden 2010. I årene forinden var jeg ansat som børnekonsulent i voksenpsykiatrien i Roskilde, hvor jeg bl.a. uddannede og superviserede psykiatrimedarbejdere i at tale med børn som er pårørende til psykisk syge forældre og havde gruppeforløb for børn og unge som en del af indsatsen.

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Hersegade 8, 1.sal
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Undervisning:
Jeg tilbyder samtaler med børn, unge og familier, undervisning og supervision af fagpersoner samt konsulentbistand til projekter, der sætter børn og unges trivsel i fokus. Jeg har her ogaå bidraget som konsulent til filmprojekter, etablering af hjemmesider og andre kreative metoder til at støtte børn og unges trivsel.


Uddannelsesbaggrund:
1976: Socialrådgiver (socionom fra RUC).
1992: Diplomuddannelse i Socialt arbejde (DSH)
1999: Diplomuddannelse i Familieterapi (DSH)
2005: Uddannelse i Narrativ terapi (Dispuk)
2008: Masterclass i narrativ terapi
(psykolog Annette Holmgren)

Erfaring:
Børne,- familie- og behandlingsområdet,
i familiepleje, socialforvaltning, sygehussektor
og børne- og voksenpsykiatri.

Supervisor for fagpersoner i psykiatrien,
socialforvaltning og familiebehandling,
både individuelt og i gruppe.

Underviser på socialrådgiveruddannelsen
i Grønland (2001-2003) og
i København (2003-2005).

Underviser for kommunale sagsbehandlere
i Børnesamtalen og for medarbejdere i psykiatrien
i Familiesamtaler og samtaler med børn og unge.

Min interesse og kompetence har hovedvægt på familieterapi og samtaler med børn/unge ud fra systemiske og narrative metoder.

Jeg indgår i lokalefællesskab med psykologer og psykoterapeuter
og deltager i en tværfaglig supervisionsgruppe med børnepsykiater, lærer, pædagog og socialrådgiver, alle narrative terapeuter.

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com