Konsulentbistand og undervisning


Ingelise Nordenhof

Site map:

Aktuelt:

For gruppeledere
Jeg tilbyder uddannelse i at lede børne- og ungegrupper alene eller sammen med familieterapeut Gunnar Eide fra Norge. Vi arbejder ud fra narrative metoder, metaforer og eventyr, som medvirker til at gøre samtaler om svære emner til noget meningsfuldt, som giver plads til håb og nye handlemuligheder. Min erfaring med grupper har jeg primært fra arbejdet med børn og unge med psykisk syge forældre, børn med forældre i fængsel, unge med angst, spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Kontakt:

Ingelise Nordenhof
Munksøgård 71
4000 Roskilde
E-Mail: ino@munksoegaard.dk Tlf. 22 98 38 71
www.nordenhof.com

Klinik:

Hersegade 8, 1.sal
4000 Roskilde

Valid XHTML 1.0 Transitional


Undervisning:
Jeg afholder kurser, temadage, fyraftensmøder
og tilbyder supervision og konsulentbistand

Det er fortrinsvis temaer som narrative og systemiske metoder, at arbejde med grupper, terapi med børn, unge og familier.

Alle opgaver planlægges i tæt samspil med rekvirenten og
tilpasses målgruppen og det konkrete formål.

Jeg lægger stor vægt på dialog med deltagerne og fomidle sammenhænge mellem teori og erfaringer fra praksis


Erfaring:

Jeg har uddannet medarbejdere i kommuner,
organisationer, regionspsykiatri og videregående
uddannelser om at arbejde med grupper,
familieterapi og samtaler med børn og unge.

Jeg har bidraget til udvikling af indsatsen
for børn og unge, som er pårørende til søskende og forældre,
der er udfordret af sygdom eller andre prolemer.

Jeg har ydet konsulentbistand og supervision
til projekter om børn og unge i udsatte positioner.

Et eksempel er Projekt BRUS, der tilbyder
støtte til børn og unge i familier
med rusmiddelproblemer
Se her

Et andet eksempel er Filmen Victors
, af Rene Bo Hansen. Se filmen her

Et tredje eksempel er Safir, et forsknings-
og interventionsprojekt for familier ramt af
psykisk sygdom Læs om projektet her

Webmaster: Rasmus N. Wernersen, R.Wernersen@gmail.com